برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

انواع رویکرد­های سنجش مدیریت دانش

        در زمینه ارزیابی عملکرد و اندازه­گیري مدیریت دانش، روشها و رویکردهاي گوناگونی توسعه یافته است. تقریبا هیچ استاندارد واحدی درباره مدلهای سنجش استاندارد طبقه­بندی شده در مدیریت دانش وجود ندارد. به چند دسته­بندی از ادامه مطلب…