مقالات و پایان نامه ها

ابزارها­ی سنجش مدیریت دانش

        سنجش مديريت دانش نيازمند به­كارگيري ابزارها و روش­هايي است كه بتواند بر اساس شاخص­هاي بيان شده،آن را ارزيابي نمود. برخی از مهم‌ترین ابزارهایی که در این زمینه استفاده می­شوند در ادامه تشریح خواهند شد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

انواع رویکرد­های سنجش مدیریت دانش

        در زمینه ارزیابی عملکرد و اندازه­گیري مدیریت دانش، روشها و رویکردهاي گوناگونی توسعه یافته است. تقریبا هیچ استاندارد واحدی درباره مدلهای سنجش استاندارد طبقه­بندی شده در مدیریت دانش وجود ندارد. به چند دسته­بندی از ادامه مطلب…

By 92, ago