اختلال اوتیسم و انواع آن:

روزی که لئوکانر،1943 به تشخیص و تشریح اوتیسم پرداخت،دو نشانه مرضی،تنهایی فوق العاده و اشتغال ذهنی نسبت به حفظ یکسانی محیط را برای تشخیص اوتیسم ضروری دانست(به نقل ازبردیده،1377) امروزه با پژوهش های گسترده پیرامون اوتیسم هنوز میزان دانسته های روان شناسان و روانپزشکان در این حیطه بسیار ناچیز است اما در حال حاضر دیگر نمی توان از اوتیسم هسته ای کانر صحت به عمل آورد(وینگ و گولد ،20 در تقسيم بندی DSM IV اختلالات به صورت زير انجام گرفت :
1
-اختلال اتيستيك
2
-اختلال رت
3
-اختلال فروپاشنده كودكان
4
–اختلال آسپرگر
5
-گروه NOS

اختلال اتيستيک:
ارتباط ، تعامل اجتماعي و بازي تخيلي بطور مشخص آسيب ديده است . علائق ، فعاليتها و رفتارهاي تکراري ديده مي شود . اختلال در سه سال اول زندگي شروع مي شود . اوتیسم اولین بار توسط دکتر لئوکانر گزارش شد . میل زیاد به جمع کردن و روی هم ریختن و یا به خط کردن قوطی ها و سایر اشیا حتی در سنین پایین ممکن است علایم اولیه مشخص کننده اوتیسم باشد .

اختلال رت :
سير پيش رونده اي دارد که فقط در دختران ديده مي شود . در ابتدا مراحل رشد طبيعي است است ولي بعد مهارتهاي به دست آمده قبلي و توانايي استفاده ي هدفدار از دستها را از دست مي دهند و بجاي آن حرکات تکرار شونده دست ايجاد مي شود که بين سنين يک تا چهار سالگي شروع مي شود . علت اين اختلال نيز نامعلوم بوده و منحصراً در دختران با شیوع 1 مورد در هر15000 متولد می شوند.

اختلال فروپاشنده دوران کودکي :

رشد حداقل در دو سال اول زندگي طبيعي است .كم كم به صورت جدي مهارتهايي که قبلاً داشته را از دست مي دهد .

اختلال آسپرگر :
با آسيب در تعاملات اجتماعي و وجود فعاليتها و علائق محدود مشخص مي گردد . تاخير در شروع تکلم وجود دارد ولي در حقيقت مبتلايان مشکلات تکلمي کمتري دارند . هوش معمولاً طبيعي و يا بالاتر از طبيعي است .

اختلال NOS:

همه انواع PDD اختلالات نورولوژيكي هستند كه معمولا” تا سن 3 سالگي بروز مي كنند. عموما” اين گونه كودكان داراي اشكال در صحبت كردن، بازي كردن با ديگر كودكان و ايجاد ارتباط با ديگران از جمله افراد خانواده خود هستند .
مطابق تعريف DSM Iv  بيماريهاي PDD با نقص در سه مشخصه زير تعريف مي شوند:
1 -مهارتهاي تعاملات اجتماعي
2 -مهارتهاي برقراري ارتباط با ديگران
3- وجود رفتارها علائق و فعاليتهاي كليشه ای

اختلال طیف اتیسم یک اختلال رشدی فراگیر است که دارای علائم : اختلال در تعامل اجتماعی ارتباطات محدود کردن علایق و رفتار های کلیشه ای می باشد و بروز آن نسبتا بالا ،علت نامشخص است (انجمن روانپزشکی آمریکا،2000).اختلال اوتیسم شامل اوتیسم با هوش عادی و اوتیسم چند معلولیتی می باشد همچنین بیشترین آمار اوتیسم،اوتیسم با کم توان ذهنی(خفیف تا شدید)گزارش شده است.

اختلالات اوتیسم اصولا بر چهار حوزه از توانایی های فرد اثر می گذارد :

1-ارتباط برقرار کردن (کلامی وغیرکلامی- 2-مهارت‌های اجتماعی – 3-رفتار- 4-یادگیری (شیرین ابراهیمی ،1389).

از زمانیکه هانس آسپرگر به تشخیص و مشخص نمودن افراد خاصی پرداخت که به نام پرفسور کوچولو یا دانشمندان ابله مطرح می شوند و تشابهات زیادی با اوتیسم کانر داشتند و همچنین مشخص شد که افراد دارای این خصوصیات تفاوت های نسبتا متعددی با اوتیسم کانر دارند معلوم شد که نشانگان آسپرگر را می بایست از اوتیسم کانر متمایز دانست که تشابهات آنها درمثلث اختلال اوتیسم مشترک ولی در سطح پایین تری است (گیلبرگ،2010).

اختلال اوتیسم درهر دو جنس دیده می شود،اما فراوانی آن در پسرها 3 تا 4 برابر دختران است(برایسون، 1996؛به نقل از کندال ،1389).گزارشات جدید درجات گسترده ا ی از شیوع اختلال اوتیسم یک در هر 160 کودک را ارائه داده است.همچنین پسران 4 تا 5 برابر بیشتر از دختران احتمال مبتلا شدن به اختلال اوتیسم را دارند(اسکولتز و آندرسون،2011 ).

 

Lyvkanr

Wing and Gould

Autism disorder

Rett disorder

Childhood disintegrative disorder

Asperger disorder

Group nos

Gylbrg

Braysvn

Askvltz and Anderson